Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Slovník pojmov používaných v online marketingu

Vo svete online marketingu sa používa veľké množstvo skratiek a slov prebratých z anglického jazyka. Pre laika tak môže byť tažké sa zorientovať v odbornejších textoch,  ktoré obsahujú veľké množstvo takýchto názvov. V našom slovníku online marketingových pojmov vám prinášame vysvetlenie jednotlivých slov a skratiek, ktoré vám pomôžu lepšie rozumieť takýmto podobným textom.

 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • F
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V

URL adresa

URL (uniform resource locator) je to reťazec textu, ktorý sa používa na identifikáciu umiestnenia zdroja …

Čítať viac

tCPA

tCPA je skratka pre cieľovú cenu za akciu, čo je stratégia ponúk v službe Google Ads, …

Čítať viac

SERP

SERP znamená stránku s výsledkami vyhľadávacieho nástroja, čo je stránka, ktorú vyhľadávací nástroj zobrazí, keď …

Čítať viac

SEO

SEO je skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávače, čo je proces zlepšovania hodnotenia webovej stránky vo …

Čítať viac

ROAS

ROAS alebo návratnosť výdavkov na reklamu je kľúčovou metrikou používanou v online reklame na meranie …

Čítať viac

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom …

Čítať viac

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť …

Čítať viac

PPC

PPC znamená platba za kliknutie, čo je typ online reklamy, pri ktorej platíte poplatok za …

Čítať viac

Pixel (Facebook)

Facebook pixel je kúsok kódu, ktorý môžete umiestniť na svoju webovú stránku a sledovať akcie …

Čítať viac

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť …

Čítať viac

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také …

Čítať viac

Langing page / vstupná stránka

Vstupná stránka (landing page) je samostatná webová stránka vytvorená špeciálne na účely marketingovej alebo reklamnej …

Čítať viac

KPI

KPI je skratka pre kľúčový ukazovateľ výkonnosti, čo je metrika používaná na meranie výkonnosti obchodnej …

Čítať viac

Kľúčové slovo / keyword

Kľúčové slovo (keyword alebo skrátene kw) je slovo alebo fráza, ktorá sa používa v online …

Čítať viac

CTR

CTR je skratka pre mieru prekliknutia, čo je metrika používaná v online marketingu na meranie …

Čítať viac

CTA

CTA je skratka pre výzvu na akciu, čo je termín používaný v online marketingu na …

Čítať viac

CPA

CPA je skratka pre cenu za akciu, čo je cenový model používaný v online reklame, …

Čítať viac

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej …

Čítať viac

A/B testovanie

A/B testovanie, známe aj ako rozdelené testovanie, je metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky alebo …

Čítať viac