Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Slovník pojmov používaných v online marketingu

Vo svete online marketingu sa používa veľké množstvo skratiek a slov prebratých z anglického jazyka. Pre laika tak môže byť tažké sa zorientovať v odbornejších textoch,  ktoré obsahujú veľké množstvo takýchto názvov. V našom slovníku online marketingových pojmov vám prinášame vysvetlenie jednotlivých slov a skratiek, ktoré vám pomôžu lepšie rozumieť takýmto podobným textom.

 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • F
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja,
Čítať viac

tCPA

tCPA je skratka pre cieľovú cenu za akciu, čo je stratégia ponúk v službe Google Ads,
Čítať viac

SERP

SERP znamená stránku s výsledkami vyhľadávacieho nástroja, čo je stránka, ktorú vyhľadávací nástroj zobrazí, keď
Čítať viac

SEO

SEO je skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávače, čo je proces zlepšovania hodnotenia webovej stránky vo
Čítať viac

ROAS

ROAS alebo návratnosť výdavkov na reklamu je kľúčovou metrikou používanou v online reklame na meranie
Čítať viac

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom
Čítať viac

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť
Čítať viac

PPC

PPC znamená platba za kliknutie, čo je typ online reklamy, pri ktorej platíte poplatok za
Čítať viac

Pixel (Facebook)

Facebook pixel je kúsok kódu, ktorý môžete umiestniť na svoju webovú stránku a sledovať akcie
Čítať viac

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť
Čítať viac

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také
Čítať viac

Langing page / vstupná stránka

Vstupná stránka (landing page) je samostatná webová stránka vytvorená špeciálne na účely marketingovej alebo reklamnej
Čítať viac

KPI

KPI je skratka pre kľúčový ukazovateľ výkonnosti, čo je metrika používaná na meranie výkonnosti obchodnej
Čítať viac

Kľúčové slovo / keyword

Kľúčové slovo (keyword alebo skrátene kw) je slovo alebo fráza, ktorá sa používa v online
Čítať viac

CTR

CTR je skratka pre mieru prekliknutia, čo je metrika používaná v online marketingu na meranie
Čítať viac

CTA

CTA je skratka pre výzvu na akciu, čo je termín používaný v online marketingu na
Čítať viac

CPA

CPA je skratka pre cenu za akciu, čo je cenový model používaný v online reklame,
Čítať viac

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej
Čítať viac

A/B testovanie

A/B testovanie, známe aj ako rozdelené testovanie, je metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky alebo
Čítať viac