Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Kľúčové slovo / keyword

Kľúčové slovo (keyword alebo skrátene kw) je slovo alebo fráza, ktorá sa používa v online marketingu na opis obsahu webovej stránky, produktov alebo služieb, ktoré sú ponúkané. Kľúčové slová sa používajú na pomoc vyhľadávacím nástrojom porozumieť obsahu webovej lokality a určiť jej relevantnosť pre konkrétne vyhľadávacie dopyty.

V kontexte online marketingu zohrávajú kľúčové slová dôležitú úlohu v optimalizácii pre vyhľadávače (SEO) a v reklame s platbou za kliknutie (PPC). V SEO môže používanie relevantných kľúčových slov v obsahu webovej stránky pomôcť zlepšiť jej hodnotenie vo výsledkoch vyhľadávania pre tieto kľúčové slová. V PPC reklame môže výber správnych kľúčových slov pre cenové ponuky pomôcť zabezpečiť, že vaše reklamy uvidí správne publikum a priviesť na váš web relevantnejšiu návštevnosť.

Pri výbere kľúčových slov je dôležité zvážiť ich relevantnosť pre vaše podnikanie a vyhľadávacie dopyty vašej cieľovej skupiny. Použitie správnych kľúčových slov môže pomôcť zlepšiť výkonnosť vašej webovej stránky a vaše online marketingové úsilie.

URL adresa

URL (uniform resource locator) je to reťazec textu, ktorý sa používa na identifikáciu umiestnenia zdroja …

Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom …

Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť …

Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také …

Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej …

Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť …

Čitať viac >>