Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom a názvom webovej lokality. Sú navrhnuté tak, aby používateľom poskytli viac informácií o obsahu webových stránok a môžu zahŕňať veci ako recenzie, hodnotenia, ceny a ďalšie relevantné podrobnosti.

Rich snippets sa vytvárajú pridaním štruktúrovaných údajov na webovú stránku, čo je štandardizovaný formát na poskytovanie informácií o stránke a jej obsahu. Keď vyhľadávací nástroj prehľadáva webovú stránku, môže použiť tieto štruktúrované údaje na pochopenie obsahu stránky a na vytvorenie Rich snippets pre výsledky vyhľadávania.

Existuje mnoho typov štruktúrovaných úryvkov vrátane recenzií, udalostí, produktov a videí. Ak má webová stránka napríklad štruktúrované údaje o produkte, môže sa zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania s hodnotením, cenou a ďalšími podrobnosťami. Ak má webová lokalita štruktúrované údaje pre udalosť, môžu sa zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania s dátumom, miestom a ďalšími podrobnosťami.

V online marketingu sú rich snippets dôležitým faktorom, pretože môžu pomôcť zlepšiť viditeľnosť a atraktívnosť webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania. Zahrnutím štruktúrovaných údajov na svoje webové stránky a optimalizáciou pre rich snippets môžu firmy zvýšiť šance, že sa ich stránka zobrazí s dodatočnými informáciami vo výsledkoch vyhľadávania, čo môže pomôcť zvýšiť návštevnosť ich stránok.

URL adresa

URL (uniform resource locator) je to reťazec textu, ktorý sa používa na identifikáciu umiestnenia zdroja …

Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom …

Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť …

Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také …

Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej …

Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť …

Čitať viac >>