Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom a názvom webovej lokality. Sú navrhnuté tak, aby používateľom poskytli viac informácií o obsahu webových stránok a môžu zahŕňať veci ako recenzie, hodnotenia, ceny a ďalšie relevantné podrobnosti.

Rich snippets sa vytvárajú pridaním štruktúrovaných údajov na webovú stránku, čo je štandardizovaný formát na poskytovanie informácií o stránke a jej obsahu. Keď vyhľadávací nástroj prehľadáva webovú stránku, môže použiť tieto štruktúrované údaje na pochopenie obsahu stránky a na vytvorenie Rich snippets pre výsledky vyhľadávania.

Existuje mnoho typov štruktúrovaných úryvkov vrátane recenzií, udalostí, produktov a videí. Ak má webová stránka napríklad štruktúrované údaje o produkte, môže sa zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania s hodnotením, cenou a ďalšími podrobnosťami. Ak má webová lokalita štruktúrované údaje pre udalosť, môžu sa zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania s dátumom, miestom a ďalšími podrobnosťami.

V online marketingu sú rich snippets dôležitým faktorom, pretože môžu pomôcť zlepšiť viditeľnosť a atraktívnosť webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania. Zahrnutím štruktúrovaných údajov na svoje webové stránky a optimalizáciou pre rich snippets môžu firmy zvýšiť šance, že sa ich stránka zobrazí s dodatočnými informáciami vo výsledkoch vyhľadávania, čo môže pomôcť zvýšiť návštevnosť ich stránok.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>