Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť na rôzne účely, napríklad na poskytovanie aktualizácií o produktoch alebo službách spoločnosti, na zdieľanie noviniek a poznatkov z odvetvia alebo na propagáciu špeciálnych ponúk a zliav. Newslettre (nazývané aj bulletiny) sa často používajú ako spôsob, ako zostať v kontakte so zákazníkmi a udržať ich v kontakte so značkou.

Newslettery môžu byť zasielané denne, týždenne alebo mesačne, v závislosti od potrieb a cieľov podniku. Zvyčajne obsahujú zmes textu, obrázkov a odkazov na relevantný obsah na firemnom webe alebo stránkach sociálnych médií. Niektoré bulletiny obsahujú aj propagačné ponuky alebo zľavy, ktoré povzbudzujú predplatiteľov k nákupu.

V online marketingu sa newsletter často používa ako súčasť širšej e-mailovej marketingovej stratégie na oslovenie a interakciu so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu. E-mailový marketing je pre firmy mocným nástrojom, pretože im umožňuje rýchlo a jednoducho osloviť veľké množstvo potenciálnych zákazníkov. Odosielaním newslettru predplatiteľom môžu podniky udržiavať svoju značku na vrchole myslenia a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi v priebehu času, čo môže viesť k zvýšeniu predaja a lojality.

Newslettre je možné vytvárať pomocou rôznych nástrojov a softvéru, ako sú platformy e-mailového marketingu, systémy na správu obsahu alebo editory HTML. Firmy môžu využívať aj e-mailové marketingové služby, ktoré poskytujú celý rad funkcií a nástrojov na vytváranie a odosielanie bulletinov, ako sú šablóny, nástroje a analýzy.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>