Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

A/B testovanie

A/B testovanie, známe aj ako rozdelené testovanie, je metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky alebo marketingovej kampane s cieľom určiť, ktorá funguje lepšie. Zahŕňa to zobrazenie jednej verzie (verzia „A“) skupine používateľov a mierne odlišnej verzie (verzia „B“) inej skupine používateľov a následné porovnanie výsledkov, aby sa zistilo, ktorá verzia funguje lepšie.

A/B testovanie sa bežne používa v online marketingu a vývoji webových stránok na optimalizáciu výkonu webových stránok a kampaní. Firma môže napríklad A/B otestovať dve verzie vstupnej stránky, aby zistila, ktorá konvertuje viac návštevníkov na zákazníkov, alebo dve verzie e-mailovej marketingovej kampane, aby zistila, ktorá generuje viac potenciálnych zákazníkov.

Vykonaním A/B testov môžu podniky identifikovať malé zmeny, ktoré môžu mať veľký vplyv na výkonnosť ich marketingového úsilia. To im môže pomôcť zlepšiť efektivitu ich kampaní a dosiahnuť lepšie výsledky.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>