Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

KPI

KPI je skratka pre kľúčový ukazovateľ výkonnosti, čo je metrika používaná na meranie výkonnosti obchodnej alebo marketingovej kampane. KPI je špecifický, kvantifikovateľný cieľ, ktorý si podnik stanovuje, aby mohol sledovať a merať svoj pokrok smerom k určitému cieľu.

V online marketingu sa KPI používajú na meranie účinnosti marketingových kampaní a na identifikáciu oblastí na zlepšenie. Niektoré príklady KPI v online marketingu zahŕňajú:

  • Konverzný pomer: Percento návštevníkov, ktorí vykonajú konkrétnu akciu, ako je nákup alebo vyplnenie formulára
  • Návštevnosť: Počet návštevníkov webovej stránky
  • Miera prekliknutia (CTR): Percento ľudí, ktorí klikli na reklamu alebo odkaz
  • Cena za kliknutie (CZK): Suma zaplatená za každé kliknutie na reklamu
  • Návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS): výnosy z reklamnej kampane vydelené nákladmi na kampaň

Nastavením a sledovaním špecifických KPI môžu podniky merať výkonnosť svojich marketingových aktivít a identifikovať oblasti na zlepšenie. To im môže pomôcť optimalizovať ich marketingové stratégie a dosiahnuť ich obchodné ciele.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>