Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

CTA

CTA je skratka pre výzvu na akciu, čo je termín používaný v online marketingu na opis tlačidla, odkazu alebo správy, ktorá vyzýva používateľa, aby vykonal konkrétnu akciu. Výzva na akciu sa často používa okrem iného na povzbudenie používateľa, aby uskutočnil nákup, prihlásil sa na odber bulletinu alebo si stiahol aplikáciu.

V online marketingu je výzva na akciu dôležitým prvkom vstupnej stránky alebo reklamy, pretože určuje, čo bude používateľ robiť ďalej. Účinná výzva na akciu by mala byť jasná, stručná a presvedčivá a mala by jasne vyjadrovať hodnotu vykonania požadovanej akcie.

Príklady výziev na akciu zahŕňajú „Zaregistrujte sa teraz“, „Viac informácií“ a „Kúpiť“. Zahrnutím dôraznej výzvy na akciu do svojich marketingových kampaní môžete zvýšiť šance, že používateľov prinútite vykonať požadovanú akciu, a zlepšiť výkonnosť svojich kampaní.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>