Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej stránky, ktorí opustia web po prezretí iba jednej stránky alebo bez toho, aby vykonali určitú akciu na webe. Vysoká miera odchodov vo všeobecnosti naznačuje, že návštevníci na webovej lokalite nenachádzajú to, čo hľadajú, alebo že webová lokalita nespĺňa ich potreby.

Vysoká miera odchodov tiež môže znamenať, že zdroj odkiaľ návštevníci pochádzajú nie je relevantný – napríklad zlé cielenie reklamy a podobne.

V online marketingu je miera odchodov dôležitou metrikou, ktorú treba zvážiť, pretože môže poskytnúť prehľad o efektívnosti webovej stránky a jej schopnosti zaujať návštevníkov. Vysoká miera odchodov môže naznačovať, že webová lokalita nie je relevantná pre potreby návštevníka alebo že neposkytuje dobrú používateľskú skúsenosť.

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť mieru odchodov, vrátane kvality a relevantnosti obsahu, dizajnu a navigácie webovej lokality a výkonnosti lokality. Optimalizáciou týchto faktorov môžu firmy zlepšiť mieru odchodov zo svojich webových stránok a zvýšiť šance na zapojenie a konverziu návštevníkov.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>