Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť informácie o spoločnosti alebo organizácii. Sú bežným nástrojom v online marketingu a public relations, pretože môžu pomôcť pri vytváraní mediálneho pokrytia a budovaní povedomia o firme alebo značke.

PR články sú zvyčajne písané v štandardizovanom formáte a obsahujú informácie ako dátum, názov a kontaktné informácie vydávajúcej spoločnosti alebo organizácie a hlavné body oznámenia. Často sú napísané spôsobom, ktorý má byť spravodajský a upútať pozornosť médií a verejnosti.

Cieľom je získať a zverejniť príbeh, čo môže pomôcť vytvoriť mediálne pokrytie a zviditeľniť spoločnosť alebo organizáciu.

Okrem toho, že sa PR články využívajú na dosahovanie tradičných médií, sú často publikované aj na vlastnej webovej stránke spoločnosti a distribuované prostredníctvom online PR kanálov, ako sú PR webové stránky a sociálne médiá. To môže pomôcť osloviť širšie publikum a vybudovať povedomie o značke spoločnosti.

PR články môžu byť silným nástrojom v online marketingu, pretože môžu pomôcť vybudovať dôveryhodnosť a reputáciu firmy a zvýšiť návštevnosť a záujem o jej produkty alebo služby. Ich písanie a distribúcia však môžu byť časovo náročné a neexistuje žiadna záruka, že ich médiá prevezmú. Ako také sa často používajú ako súčasť širšej PR a marketingovej stratégie.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>