Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také slovo alebo fráza, ktorú vylúčite zo svojej reklamnej kampane, aby ste zabránili zobrazeniu vašej reklamy používateľom, ktorí toto slovo alebo frázu hľadajú. Vylučujúce kľúčové slová sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa vaše reklamy zobrazovali najrelevantnejšiemu publiku, a na zabránenie zobrazovania reklám používateľom, ktorí nemajú záujem o vaše produkty alebo služby.

Ak napríklad prevádzkujete PPC reklamnú kampaň pre obchod s oblečením, môžete použiť vylučujúce kľúčové slová ako „zadarmo“ alebo „pracovné miesta“, aby ste zabránili zobrazovaniu vašej reklamy používateľom, ktorí hľadajú oblečenie zadarmo alebo pracovné ponuky vo vašom obore.

Používanie vylučujúcich kľúčových slov môže pomôcť zlepšiť relevanciu a výkonnosť vašich reklamných kampaní tým, že zabezpečí, aby sa vaše reklamy zobrazovali používateľom, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať záujem o vaše produkty alebo služby. Je dôležité pravidelne kontrolovať a aktualizovať svoj zoznam vylučujúcich kľúčových slov, aby ste sa uistili, že je účinný pri filtrovaní irelevantnej návštevnosti.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>