Webová - digitálna analytika

Získavanie kvalitných dát, vďaka ktorým spoznáte svojho zákazníka a dokážete zhodnotiť výkonnosť svojich komunikačných kanálov.

Webová - digitálna analytika

Získavanie kvalitných dát, vďaka ktorým spoznáte svojho zákazníka a dokážete zhodnotiť výkonnosť svojich komunikačných kanálov.

webova digitalni analytika
0 %
webov vôbec
nevyužíva
digitálnu analytiku
%
firiem nesleduje
návratnosť investícií
do marketingu

V čom spočívawebová analytika?

Aby sme mohli robiť online marketing alebo akúkoľvek jeho časť, sú potrebné dáta. A práve dáta sa získavajú prostredníctvom webovej analytiky – dáta o výkonnosti webu, o návštevníkoch, skrátka všetko, čo nám pomôže pracovať s webom z hľadiska online marketingu. Vám tieto dáta na druhej strane poskytnú prehľad o tom, ako sa vám darí v online svete.

Nástroje, ktoré spomínané dáta spracovávajú (napríklad Google Analytics alebo Marketing Miner) obsahujú a merajú obrovské množstvo dát, z ktorých je potrebné vedieť rozklíčovať relevantné informácie. Práve o to sa radi postaráme. Webová analytika zaberie množstvo času, ktoré vám radi ušetríme a získané informácie vám sprostredkujeme formou prehľadných reportov.

Dôverujú nám

Firmy, ktoré sa nás dennodenne spoliehajú 

Ako prebiehawebová analytika?

Webovú analytiku robíme nielen ako súčasť projektov, na ktorých pracujeme, ale pracujeme aj na prehodnotení a preskúmaní existujúcich dát, ktoré nám zveríte do rúk.

Konzultácia

Online konzultácie cez Whatsapp, Teams, Skype (podľa preferencií). Pobavíme sa o vašich predstavách a požiadavkách a zistíme, čo pre vás môžeme urobiť.

Cenová ponuka

Podľa výstupov z úvodnej konzultácie vypracujeme nielen cenovú ponuku, ale aj podrobný popis prác, ktoré budú nasledovať a približný časový plán.

Upresnenie detailov

Ohľadom cenovej ponuky a plánu si všetko spoločne prejdeme a vysvetlíme tak, aby Vám bolo všetko jasné a zrozumiteľné. Stanovíme si tiež ciele projektu, ktoré budeme merať a vyhodnocovať. 

Práca na projekte

Keď je všetko stanovené a odsúhlasené a máme od vás všetky potrebné podklady, pustíme sa do práce.

Výstupy a vyhodnotenia

Všetky dáta prehľadne spracujeme do reportov. Reporty od nás obdržíte samozrejme aj s vysvetlením dát a s odporúčanými aktivitami a ďalším postupom vyplývajúcim z výsledkov.

Rýchly kontakt

Spojte sa s nami! Radi zodpovieme Vaše otázky a poskytneme ďalšie informácie.

Chcete info hneď? Zavolajte mi!

Ing. Kamila Ambrošová
+421 911 278 009
ambrosova@ajas.sk