Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

Langing page / vstupná stránka

Vstupná stránka (landing page) je samostatná webová stránka vytvorená špeciálne na účely marketingovej alebo reklamnej kampane. Je navrhnutá tak, aby nasmerovala návštevníka k vykonaniu konkrétnej akcie, ako je nákup alebo vyplnenie formulára.

V online marketingu sa vstupné stránky často používajú v spojení s reklamnými kampaňami s platbou za kliknutie (PPC). Keď používateľ klikne na reklamu, dostane sa na vstupnú stránku, kde sa mu zobrazia ďalšie informácie o inzerovanom produkte alebo službe a dostane príležitosť vykonať konkrétnu akciu, ako je nákup alebo registrácia, či newsletter.

Efektívne vstupné stránky sú navrhnuté tak, aby boli relevantné, presvedčivé a zamerané na konkrétnu akciu. Mali by obsahovať jasnú a stručnú výzvu na akciu a mali by byť optimalizované na konverzie (prinútiť návštevníkov vykonať požadovanú akciu). Vytvorením efektívnych vstupných stránok môžu firmy zlepšiť výkonnosť svojich marketingových kampaní a získať viac konverzií.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>