Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

SERP

SERP znamená stránku s výsledkami vyhľadávacieho nástroja, čo je stránka, ktorú vyhľadávací nástroj zobrazí, keď používateľ hľadá konkrétny výraz. SERP zvyčajne obsahuje zoznam odkazov na webové stránky, ktoré vyhľadávací nástroj určil ako relevantné pre vyhľadávací dopyt, spolu s ďalšími informáciami, ako sú reklamy, obrázky a videá.

V kontexte online marketingu je SERP dôležitým hľadiskom, pretože určuje, ktoré webové stránky sa používateľom zobrazia ako odpoveď na ich vyhľadávacie dopyty. Vysoké hodnotenie v rámci SERP môže pomôcť zvýšiť návštevnosť webovej lokality, zatiaľ čo zlé hodnotenie môže obmedziť viditeľnosť a návštevnosť webovej lokality.

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť hodnotenie webovej lokality v SERP, vrátane kvality a relevantnosti obsahu, štruktúry a navigácie webovej lokality a počtu a kvality externých odkazov smerujúcich na webovú lokalitu. Optimalizácia týchto a ďalších faktorov môže pomôcť zlepšiť hodnotenie webových stránok v SERP a priviesť na stránku viac organickej (neplatenej) návštevnosti.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>