Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

CTR

CTR je skratka pre mieru prekliknutia, čo je metrika používaná v online marketingu na meranie efektivity reklamy. Vypočítava sa vydelením počtu kliknutí na reklamu počtom zobrazení (krát, koľkokrát sa reklama zobrazila) a vyjadruje sa v percentách.

Ak sa napríklad reklama zobrazí 1 000-krát a získa 10 kliknutí, jej CTR bude 1 %. Vyššia CTR vo všeobecnosti znamená, že reklama je efektívnejšia v tom, aby na ňu ľudia klikli, zatiaľ čo nižšia CTR môže znamenať, že reklama nie je taká efektívna.

CTR je dôležitá metrika v online marketingu, pretože vám môže pomôcť pochopiť, akú výkonnosť dosahujú vaše reklamy a či zvyšujú návštevnosť vašich webových stránok. Optimalizáciou reklám na vyššiu mieru prekliknutia môžete zlepšiť efektivitu svojich marketingových kampaní a získať väčšiu hodnotu zo svojich výdavkov na reklamu.

URL adresa

URL (uniform resource locator) je to reťazec textu, ktorý sa používa na identifikáciu umiestnenia zdroja …

Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom …

Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť …

Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také …

Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej …

Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť …

Čitať viac >>