Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

SEO

SEO je skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávače, čo je proces zlepšovania hodnotenia webovej stránky vo vyhľadávačoch, ako je Google. Je to spôsob, ako zvýšiť viditeľnosť svojej webovej stránky tým, že ju zatraktívnite pre vyhľadávače a zlepšíte jej hodnotenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť hodnotenie webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania, vrátane kvality a relevantnosti obsahu, štruktúry a navigácie webovej lokality a kvality a množstva externých odkazov smerujúcich na webovú lokalitu. SEO zahŕňa optimalizáciu týchto a ďalších faktorov s cieľom zlepšiť hodnotenie webových stránok a priviesť na stránku viac organickej (neplatenej) návštevnosti.

SEO je dôležitou súčasťou online marketingu, pretože môže pomôcť zvýšiť viditeľnosť a dosah webovej stránky, čo vedie k väčšej návštevnosti, potenciálnych zákazníkov a predaju. Je to dlhodobá stratégia, ktorá si vyžaduje neustále úsilie a optimalizáciu, no môže to byť veľmi efektívny spôsob, ako zlepšiť výkonnosť webovej stránky.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>