Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

tCPA

tCPA je skratka pre cieľovú cenu za akciu, čo je stratégia ponúk v službe Google Ads, ktorá vám umožňuje nastaviť cieľovú cenu za akciu (CZA) pre vašu kampaň. Cieľová CZA je priemerná suma, ktorú ste ochotní zaplatiť za konkrétnu akciu, ako je kliknutie, privedenie potenciálneho zákazníka alebo predaj.

Keď použijete stratégiu ponúkania cieľovej CZA, algoritmus Google automaticky upraví vaše cenové ponuky, aby sa pokúsil dosiahnuť cieľovú CZA, ktorú ste nastavili. Napríklad, ak máte spustenú kampaň na generovanie potenciálnych zákazníkov a nastavíte cieľovú CZA na 10 €, algoritmus Google upraví vaše cenové ponuky tak, aby sa vám pokúsil získať potenciálnych zákazníkov s priemernou cenou 10 € za jedného zákazníka.

Stratégia ponúk cieľovej CZA môže byť užitočná, ak sa chcete zamerať na konkrétnu akciu a ste ochotní zaplatiť určitú sumu, aby ste ju dosiahli. Môže to byť užitočné najmä pre firmy, ktoré chcú optimalizovať svoje kampane pre konkrétnu návratnosť investícií (ROI).

Je dôležité poznamenať, že použitie stratégie ponúkania cieľovej CZA nezaručuje, že dosiahnete cieľovú CZA, pretože existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcie. Algoritmus Google urobí všetko pre to, aby dosiahol cieľovú CZA, ale nemusí to byť vždy možné.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>