Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

CPA

CPA je skratka pre cenu za akciu, čo je cenový model používaný v online reklame, ktorý sa vzťahuje na cenu konkrétnej akcie, ako je kliknutie, privedenie potenciálneho zákazníka alebo predaj. V kontexte Google Ads sa CZA často používa na meranie efektivity reklamnej kampane.

Ak napríklad prevádzkujete kampaň na generovanie potenciálnych zákazníkov a nastavíte si cieľovú CZA vo výške 10 EUR, znamená to, že ste ochotní zaplatiť až 10 EUR za každého vygenerovaného potenciálneho zákazníka. Ak vygenerujete 100 potenciálnych zákazníkov s celkovými nákladmi 1 000 EUR, vaša CZA bude 10 EUR.

CZA sa často používa v spojení s inými metrikami, ako je návratnosť investícií (ROI), na meranie účinnosti reklamnej kampane. Nastavením cieľovej CZA a sledovaním skutočnej CZA môžete určiť, či vaša kampaň dosahuje cieľovú návratnosť investícií.

Je dôležité poznamenať, že CZA môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, vrátane ceny akcií, kvality návštevnosti a efektívnosti znenia reklamy a vstupnej stránky. Optimalizácia týchto faktorov môže pomôcť zlepšiť vašu CZA a celkovú efektivitu vašich reklamných kampaní.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>