Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, nech už ide o webstránku, obrázok alebo iný digitálny obsah. Táto adresa URL zvyčajne pozostáva z troch hlavných častí: protokolu (ako napríklad „http“ alebo „https“), doménového názvu (napríklad „príklad.com“) a cesty (príkladne „/stránka“ alebo „/obrázok.jpg“). V oblasti online marketingu a […]

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom a názvom webovej lokality. Sú navrhnuté tak, aby používateľom poskytli viac informácií o obsahu webových stránok a môžu zahŕňať veci ako recenzie, hodnotenia, ceny a ďalšie relevantné podrobnosti. Rich snippets sa vytvárajú pridaním štruktúrovaných údajov na webovú stránku, čo je […]

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť informácie o spoločnosti alebo organizácii. Sú bežným nástrojom v online marketingu a public relations, pretože môžu pomôcť pri vytváraní mediálneho pokrytia a budovaní povedomia o firme alebo značke. PR články sú zvyčajne písané v štandardizovanom formáte a obsahujú informácie ako […]

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také slovo alebo fráza, ktorú vylúčite zo svojej reklamnej kampane, aby ste zabránili zobrazeniu vašej reklamy používateľom, ktorí toto slovo alebo frázu hľadajú. Vylučujúce kľúčové slová sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa vaše reklamy zobrazovali najrelevantnejšiemu publiku, a na zabránenie […]

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej stránky, ktorí opustia web po prezretí iba jednej stránky alebo bez toho, aby vykonali určitú akciu na webe. Vysoká miera odchodov vo všeobecnosti naznačuje, že návštevníci na webovej lokalite nenachádzajú to, čo hľadajú, alebo že webová lokalita nespĺňa ich potreby. […]

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť na rôzne účely, napríklad na poskytovanie aktualizácií o produktoch alebo službách spoločnosti, na zdieľanie noviniek a poznatkov z odvetvia alebo na propagáciu špeciálnych ponúk a zliav. Newslettre (nazývané aj bulletiny) sa často používajú ako spôsob, ako zostať v kontakte so […]

A/B testovanie

A/B testovanie, známe aj ako rozdelené testovanie, je metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky alebo marketingovej kampane s cieľom určiť, ktorá funguje lepšie. Zahŕňa to zobrazenie jednej verzie (verzia „A“) skupine používateľov a mierne odlišnej verzie (verzia „B“) inej skupine používateľov a následné porovnanie výsledkov, aby sa zistilo, ktorá verzia funguje lepšie. A/B testovanie sa […]

KPI

KPI je skratka pre kľúčový ukazovateľ výkonnosti, čo je metrika používaná na meranie výkonnosti obchodnej alebo marketingovej kampane. KPI je špecifický, kvantifikovateľný cieľ, ktorý si podnik stanovuje, aby mohol sledovať a merať svoj pokrok smerom k určitému cieľu. V online marketingu sa KPI používajú na meranie účinnosti marketingových kampaní a na identifikáciu oblastí na zlepšenie. […]

CTA

CTA je skratka pre výzvu na akciu, čo je termín používaný v online marketingu na opis tlačidla, odkazu alebo správy, ktorá vyzýva používateľa, aby vykonal konkrétnu akciu. Výzva na akciu sa často používa okrem iného na povzbudenie používateľa, aby uskutočnil nákup, prihlásil sa na odber bulletinu alebo si stiahol aplikáciu. V online marketingu je výzva […]

Langing page / vstupná stránka

Vstupná stránka (landing page) je samostatná webová stránka vytvorená špeciálne na účely marketingovej alebo reklamnej kampane. Je navrhnutá tak, aby nasmerovala návštevníka k vykonaniu konkrétnej akcie, ako je nákup alebo vyplnenie formulára. V online marketingu sa vstupné stránky často používajú v spojení s reklamnými kampaňami s platbou za kliknutie (PPC). Keď používateľ klikne na reklamu, […]