Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

10 rád, ako sa zviditeľniť na Facebooku

V posledných rokoch zažívame veľký rozmach digitálneho marketingu. Internet a sociálne siete využíva väčšina z nás každý deň a to je obrovská príležitosť aj pre vašu značku. Zároveň s tým však prichádza aj veľký pretlak obsahu a informácií. Ako sa zviditeľniť na Facebooku, ktorý je na Slovensku najpoužívanejšou sociálnou sieťou? Kľúčom je prinášať relevantný obsah, ktorý zaujme a neobťažuje. Pamätajte, ľudia sa chodia na Facebook baviť, nie pozerať reklamy.

Pripravili sme pre vás základné odporúčania, vďaka ktorým budete bližšie k úspechu:

1. Cieľová skupina

Prvým krokom pri akejkoľvek podnikateľskej aktivite by malo byť definovanie cieľového publika. Bez toho, aby ste vedeli, kto je váš potenciálny zákazník sa bude relevantný obsah tvoriť ťažko. Ešte predtým, ako si profil na Facebooku založíte je dôležité zistiť, či na ňom vaši potenciálni zákazníci vôbec sú. Aby ste dokázali využiť potenciál Facebooku, je dôležité vedieť koho chcete osloviť , kto je váš ideálny zákazník a sledovať tieto údaje:

  • pohlavie
  • vek
  • vzdelanie
  • zamestnanie
  • príjem
  • rodinná situácia
  • záujmy
  • problémy, ktoré riešia

2. Prečo vy?

Zamyslite sa nad tým, ako viete pomôcť vašim zákazníkom pri riešení ich problémov. Kto je vaša konkurencia, aké sú vaše silné a slabé stránky? Prečo by mali zákazníci využiť práve vaše služby a nie tie konkurenčné? Odpovede na tieto otázky viete následne zúžitkovať vo vašej marketingovej stratégii a v komunikácii, a to nielen v tej digitálnej.

3. Profesionalita

Aj pri publikovaní na sociálne siete, ktoré sú primárne zdrojom zábavy, nezabúdajte na to, že reprezentujete vašu spoločnosť. Buďte profesionálni, dbajte na gramatiku a vyjadrovanie. Slangové výrazy sú na sociálnych sieťach vítané, ale treba ich vedieť vhodne a s citom použiť. Myslite na to, že ide stále o komunikáciu smerom k zákazníkom, aj keď na sociálnych sieťach je štýl komunikácia uvoľnenejší a menej formálny.

4. Rozpoznateľnosť

Dôležitou súčasťou marketingovej stratégie je budovanie značky a povedomia o nej. Ako sme už spomínali, ľudia nechodia na Facebook za reklamou. Ale ako sa zviditeľniť na Facebooku tak, aby to nepôsobilo ako reklama? Komunikujte, bavte ich, predstavte nenásilne vašu značku, kto ste, čo robíte, prečo to robíte. Zadefinujte si firemnú identitu: logo, farby, font, štýl komunikácie, témy a dodržiavajte ich. Cieľom je aby si na ne ľudia zvykli do takej miery, že vás dokážu rozpoznať aj bez uvedenia vášho názvu. Dodržiavanie firemnej identity je prvým krokom k tomu, ako sa zviditeľniť na Facebooku.

Ubezpečte sa tiež, že máte zverejnenú kvalitnú a relevantnú profilovú aj titulnú fotku, ktorá hneď napovie, aké produkty či služby poskytujete. Ako profilovú fotku je vhodné používať vaše logo, posilňujete tak povedomie o vašej značke a každému je hneď jasné, kto ste. Titulná fotka by mala byť kvalitná, zaujímavá. Majte na pamäti, že sa môže zobraziť na rôznych zariadeniach s rôznou veľkosťou obrazovky, preto si vyberte obrázok, ktorý bude vyzerať dobre na počítači aj mobilnom zariadení.

10 rád ako sa zviditeľniť na Facebooku
10 rád, ako sa zviditeľniť na Facebooku - Online marketing a tvorba webov - AJAS.sk

Nezabudnite tiež na správne vyplnenú sekciu “O nás”. Buďte struční a výstižní, ľudia text čoraz viac len skenujú a nečítajú celý, takže dôležité informácie uveďte hneď na začiatku. Spomeňte stručne históriu firmy, kedy bola založená, čomu sa venuje, čo zákazníkom ponúka a aké sú výhody využitia vašich služieb. Majte na pamäti, že zákazníci dnes majú množstvo možností, a na to, aby využili práve vaše služby, musia mať relevantný dôvod a musia vedieť aké výhody im na rozdiel od vašej konkurencie ponúkate.

5. Pútavý obsah

Tri sekundy – toľko máte podľa štúdií na zaujatie pozornosti zákazníka. Dosť málo, však? Ako sa zviditeľniť na Facebooku v tak krátkom čase a pri takej záplave obsahu? Práve preto je dôležité prinášať taký obsah, ktorý ľudí zaujme, pobaví, poučí, alebo vyrieši nejaký problém. Tomu prispôsobiť aj aj ten váš. Pýtajte sa: “Aké problémy riešia moji zákazníci?” a hľadajte odpovede na otázku: “Ako im vie môj produkt/služba pomôcť?”. Prineste im zábavu, riešenia, zjednodušenia do ich životov, a ak sa vám to podarí, budú váš obsah sledovať radi, či ho dokonca sami vyhľadávať.

V závislosti od toho čo ponúkate, zaraďte do tvorby obsahu rôzne návody, prípadové štúdie, príklady z praxe, referencie, informácie zo zákulisia. Zbierajte otázky, ktoré vám vaši zákazníci kladú a verejne odpovedajte na tie, ktoré sa často opakujú. Pýtajte sa vášho publika čo ich trápi, čo majú radi, čo hľadajú a potrebujú, zaujímajte sa a získate cenné dáta o potrebách a túžbach vašej cieľovej skupiny.

Zdieľajte obsah vytvorený používateľmi ako sú fotografie alebo recenzie. Môže to pomôcť vybudovať zmysel pre komunitu a povzbudiť ostatných, aby zdieľali svoj vlastný obsah súvisiaci s vašou firmou.

Skvelým námetom na obsah sú aj príspevky z prostredia vašej spoločnosti, predstavte svoj tím, svoje sídlo, ukážte ako to u vás chodí, v prípade, že produkty vyrábate ukážte ako (tak aby ste neodhalili svoje obchodné tajomstvá). Vytvoríte tým pocit blízkosti, zákazníci chcú vidieť kto za firmou stojí, a týmto spôsobom si vytvoríte bližší vzťah.

Aktuálne sú najpopulárnejším formátom príspevkov videá a reels, určite ich zaraďte do vášho plánu príspevkov. Sú autentické, populárne a vďaka množstvu online nástrojov je ich tvorba jednoduchšia, než sa môže zdať.

6. Konzistentnosť

Plánujte svoj obsah vopred v súlade s vašimi cieľmi. Nemusíte pridávať 3 príspevky denne aby ste uspeli. Kľúč je v pravidelnosti a vytrvalosti. Je na vás, či zvolíte 1 príspevok denne alebo 2-3 týždenne, dôležité je vytrvať. Príliš veľa príspevkov môže byť pre vaše publikum otravných, príliš málo zas nezasiahne taký počet ľudí, aby to bolo pre váš efektívne. V tomto viete efektívne využiť plánovač obsahu, ktorý nájdete v Meta Business Suite. V ňom si môžete vopred naplánovať príspevky aj stories, ktoré sa automaticky zverejnia na Facebooku a Instagrame vo vami vybraných časoch.

ako sa zviditeľniť na Facebooku
10 rád, ako sa zviditeľniť na Facebooku - Online marketing a tvorba webov - AJAS.sk

7. Komunikácia

Komunikácia je základ každého vzťahu, aj toho obchodného. Komunikujte s vašim publikom, pýtajte sa, odpovedajte. Za pozitívne komentáre poďakujte, na negatívne odpovedajte slušne a vecne, za konštruktívnu kritiku sa poďakujte a hľadajte riešenia. Ak natrafíte na niekoho, s kým je slušná komunikácia nemožná, neklesnite na jeho úroveň a radšej komunikáciu ukončite. Pamätajte, že vašu komunikáciu môžu vidieť aj iní používatelia a na jej základe si tvoria obraz o vašej spoločnosti. Je nemožné vyhovieť každému, ale je možné zachovať si profesionalitu. Mazanie komentárov a blokovanie používateľov využite len v extrémnych prípadoch, je to veľmi citlivý nástroj a príliš časté používanie nepôsobí profesionálne. Pravidelnou komunikáciou a zapájaním publika budujete okolo vašej značky komunitu verných fanúšikov.

8. Reklama

Jedným z najefektívnejších nástrojov ako sa zviditeľniť na Facebooku je využitie platenej reklamy na oslovenie väčšieho publika. Ako sme už spomínali vyššie, zažívame enormný pretlak digitálneho obsahu a presadiť sa v tom množstve je náročné. Organický dosah príspevkov je čoraz slabší a preto odporúčame investovať do platenej reklamy, ktorú viete efektívne zacieliť na vybrané publikum, či už na základe veku, pohlavia, lokality alebo záujmov.

Stanovte si jasné ciele. Chcete zvýšiť návštevnosť svojho webu, zvýšiť povedomie o značke alebo generovať potenciálnych zákazníkov? Stanovenie konkrétnych cieľov vám pomôže pri vytváraní a zacielení vašich reklám. Facebook ponúka množstvo formátov reklamy vrátane obrázkových reklám, videoreklám, karuselových reklám a ďalších. Vyberte si formát, ktorý najlepšie zodpovedá vašim obchodným a reklamným cieľom. Na zaujatie pozornosti máte 3 sekundy, použite preto kvalitné a pútavé obrázky alebo videá. Nebojte sa experimentovať a testovať. Môžete vytvoriť rôzne kampane a formáty reklamy, ktorých úspešnosť viete efektívne vyhodnocovať a reklamy na základe toho prispôsobovať. Pre čo najvyššiu úspešnosť takýchto kampaní odporúčame osloviť profesionálov v odbore. V prípade záujmu vám radi pomôžeme a pripravíme Facebook reklamné kampane na mieru.

ako sa zviditeľniť na Facebooku
10 rád, ako sa zviditeľniť na Facebooku - Online marketing a tvorba webov - AJAS.sk

Zdroj: Facebook

9. Spolupráce a súťaže

Efektívnymi nástrojmi ako sa zviditeľniť na Facebooku sú aj spolupráce s influencermi či inými stránkami, ako aj súťaže. Ľudia sa radi hrajú a súťaže vedia pomôcť šíriť povedomie o vás a sprostredkovať vám viac fanúšikov v relatívne krátkom čase a pre nich zábavnou formou. Aj tu však platí pravidlo, že všetkého veľa škodí. So súťažami to netreba preháňať, pretože by ste pritiahli ľudí, ktorým nejde o nič iné ako o súťaž a vôbec nie sú pre vás ako zákazníci zaujímaví.

Aj keď je slovo influencer často vnímané v negatívnom kontexte, nie je tomu vždy tak. Pri správnom výbere a jasne dohodnutých podmienkach vie byť táto forma spolupráce veľmi efektívna. Hľadajte ľudí alebo profily, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami a cieľovým publikom. Ak ste napríklad majiteľom ubytovania, môžete nadviazať spoluprácu s influencerom či Facebook stránkou, ktorá sa venuje cestovaniu po Slovensku. Oslovíte tak relevantné publikum, ktoré zaujíma daná téma, a pri ktorom je pravdepodobné, že ich zaujme aj váš profil a stanú sa vašimi fanúšikmi a zákazníkmi. Spolupracovať môžete dokonca aj s inými firmami, kreativite sa medze nekladú, dôležité je dbať na relevantnosť spolupráce.

10. Hashtagy a CTA

Hashtagy sú slová alebo frázy, pred ktorými je symbol „#“, a ktoré sa používajú na kategorizáciu obsahu na sociálnych médiách. Používajú sa síce viac na Instagrame, v rozumnej miere ich však viete využiť aj na Facebooku. Môžete si vytvoriť svoj vlastný hashtag, ktorý sa stane vašim malým sloganom a výstižne opíše vašu spoločnosť. Predtým sa však uistite, že ho už nepoužíva iná firma. Nepridávajte ich však priveľa, na Facebooku to nepôsobí dobre a hashtagy sa v našich podmienkach ani vo väčšej miere na tejto platforme nevyužívajú.

Použite hashtagy zacielené na vaše publikum. Vyberte také slovné spojenia, ktoré súvisia s vašou firmou a témou. Pomôže to vášmu príspevku osloviť väčšie publikum, ktoré sa o tieto témy zaujíma. Zamerajte sa na hashtagy, ktoré sú vyhľadávané, ale nájdete pod nimi maximálne pár tisíc príspevkov. Nepoužívajte hashtagy, používané v stovkách tisíc či v miliónoch príspevkov, váš príspevok by sa v tejto záplave stratil. Dobrým pomocníkom je nástroj na vyhľadávanie a ukladanie hashtagov priamo na Facebooku, ktorý nájdete v Meta Business Suite, v sekcii Plánovač. Vyberte možnosť „Vytvoriť príspevok“, a pomocou symbolu # v kolónke textu príspevku môžete vyhľadávať a ukladať hashatgy relevantné k vašim príspevkom.

Anglická skratka CTA, call to action, je výraz pre výzvu k akcii. Môže ísť o výzvy ako napríklad: “Zaregistrujte sa”, “Kontaktujte nás ešte dnes”, “Využite túto akciu”, “Napíšte nám do komentára” a podobne. Vyzývate tým zákazníka ku konkrétnej akcii, ktorú chcete dosiahnuť a zvyčajne sa uvádza na konci príspevku v texte, alebo vo forme tlačítka ak je to možné. Odporúčame ju pridávať ideálne pod každým príspevkom.

Veríme, že vám naše odporúčania ako sa zviditeľniť na Facebooku pomôžu v úspešnom budovaní vašej značky a pri zvyšovaní predaja. Facebook je komplexná a stále sa meniaca platforma, je preto dôležité sledovať aktuálne trendy a aplikovať ich do praxe. Ak uvažujete o tom, že ho začnete využívať pre vaše podnikanie, prípadne nie ste spokojní s doterajšími výsledkami, neváhajte nás kontaktovať, spoločne nastavíme stratégiu pre zviditeľnenie vášho podnikania.

Obsah článku

Další články
Webové stránky

Aký redakčný systém zvoliť na tvorbu webu?

Rozhodovanie akého poskytovateľa alebo službu vybrať, v prípade, že ste sa rozhodli pre tvorbu webu, môže byť zložité. Pokiaľ pominieme e-shopy a zameriame sa na jednoduchšie weby informujúce o službách, informačné weby či „vizitky“, máme na výber z niekoľkých možností.

Číst více »
Naše služby

Rýchly kontakt

Spojte sa s nami! Radi zodpovieme Vaše otázky a poskytneme ďalšie informácie.

Chcete info hneď? Zavolajte mi!

Mgr. Petra Figuliová
+421 911 278 009
figuliova@ajas.sk